Geschiedenis

SEW staat voor Stainless Equipment Works dat is opgericht in 1996 als ontwerper, producent en installateur van apparatuur en constructies voor de petrochemische, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie.

Stainless Equipment Works ging van start met 12 medewerkers en kenmerkte zich als gedreven firma dat ervoor zorgde dat ieder project tot ieders tevredenheid werd opgeleverd. Een groeiende klantenkring en projectomvang bewezen dat de kwaliteitsnormen in alle opzichten gehaald werden. SEW was oorspronkelijk gevestigd in een bedrijfspand aan de Hornweg. Door aanhoudende groei  en ontwikkeling van het bedrijf is in 1999 het huidige bedrijfspand aan de Aalbos in gebruik genomen. In 2009 is dit pand verder uitgebreid zodat gescheiden productie van roestvast stalen en staal mogelijk is geworden.

SEW is de hierop volgende jaren uitgegroeid tot een producent van specialistische apparatuur en transportmiddelen voor de olie- en gasindustrie, de voedingsmiddelen- en procesindustrie. Er is gedurende de jaren specifieke kennis opgedaan van las- en bewerkingstechnieken voor koolstof staal, roestvast staal en bijzondere en ‘exotische’ materialen, zoals austenitisch en feritisch roestvast staal, aluminium, cunifer, polypropene materialen en glasfiber leiding materiaal.

Aangezien de werkzaamheden vanuit de offshore industrie, voor zowel de prefab, als de locatie werkzaamheden op de platforms, aanzienlijk groeide is besloten deze activiteiten onder te brengen in een aparte afdeling. Hiertoe is per 1 januari 2007 SEW Oil & Gas B.V. opgericht, het huidige SEW Energy, die een eigen en gespecialiseerde organisatie heeft.

Ook de werkzaamheden vanuit de voedingsmiddelen en procesindustrie kregen een aanzienlijke impuls. Omdat de werkzaamheden in deze branche een andere benadering behoeven dan de werkzaamheden vanuit de offshore industrie is per 1 januari 2008 SEW Food & Process B.V. opgericht, zodat ook in deze markt op de specifieke wensen en eisen kan worden ingespeeld.

Aangezien beide organisaties te kampen kregen met een tekort aan ruimte is in 2010 besloten SEW Food & Process B.V. te verhuizen naar een andere locatie. De tijdelijke locatie aan de Dopplerstraat werd al na twee jaar verruild voor de huidige locatie aan de Stevinstraat 6.

Sinds  januari 2018 heeft SEW met de overname van Eprofs ook een elektrotechnische/ instrumentatie afdeling. Hiermee is het dienstenpakket uitgebreid zodat een bredere range projecten uitgevoerd kan worden.

Met de overname van SEW Oil & Gas in januari 2019 is het huidge SEW Energy een op zichzelf staand bedrijf, niet meer verbonden met SEW Food & Process. Per 1 september 2020 heeft SEW Food & Process daarom een nieuwe naam Meprofa B.V..