SEW Oil and Gas B.V. wordt SEW Energy B.V.

Per 1 januari 2020 heeft er bij SEW een naamswijziging plaatsgevonden. SEW Oil & Gas B.V. is SEW Energy B.V. geworden.

Bij de oprichting van SEW Oil & Gas B.V. waren wij helemaal gefocust op de olie en gas producerende markt, met name de leiding- en constructie werkzaamheden aan boord van de offshore productie platformen.

Inmiddels is de markt waarin SEW actief is veel breder geworden en dekt de naam SEW Oil & Gas B.V. niet meer volledig de lading. Door de ontwikkelingen binnen de energiewinning, de energie transitie, en de ontwikkelingen binnen SEW is er veel veranderd. De naam SEW OiI & Gas B.V. past dan ook niet meer bij onze werkzaamheden en ook niet meer bij onze toekomstvisie. Onze nieuwe naam:  SEW Energy B.V.

Dit brengt geen verdere merkbare veranderingen met zich mee.  Contactpersonen, adressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en Kamer van Koophandel registraties blijven ongewijzigd.

Mocht u vragen hebben, kunt u deze altijd stellen aan de voor u bekende contactpersonen.

SEW Oil and Gas B.V. wordt SEW Energy B.V.

¿Quieres saber más?

¿Se ha despertado su interés y tiene preguntas? ¡Contáctenos a través del 0226-310000 o complete el formulario en la página de contacto!

Contactar con SEW