SEW Oil and Gas B.V. wordt SEW Energy B.V.

Per 1 januari 2020 heeft er bij SEW een naamswijziging plaatsgevonden. SEW Oil & Gas B.V. is SEW Energy B.V. geworden. Op deze website staat momenteel nog de oude naam maar we zijn op de achtergrond druk bezig ook de website te vernieuwen.

Bij de oprichting van SEW Oil & Gas B.V. waren wij helemaal gefocust op de olie en gas producerende markt, met name de leiding- en constructie werkzaamheden aan boord van de offshore productie platformen.

Inmiddels is de markt waarin SEW actief is veel breder geworden en dekt de naam SEW Oil & Gas B.V. niet meer volledig de lading. Door de ontwikkelingen binnen de energiewinning, de energie transitie, en de ontwikkelingen binnen SEW is er veel veranderd. De naam SEW OiI & Gas B.V. past dan ook niet meer bij onze werkzaamheden en ook niet meer bij onze toekomstvisie. Onze nieuwe naam:  SEW Energy B.V.

Dit brengt geen verdere merkbare veranderingen met zich mee.  Contactpersonen, adressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en Kamer van Koophandel registraties blijven ongewijzigd.

Mocht u vragen hebben, kunt u deze altijd stellen aan de voor u bekende contactpersonen.

SEW Oil and Gas B.V. wordt SEW Energy B.V.

Meer weten?

Is je interesse gewekt en heb je vragen? Neem contact op via 0226-310000 of vul het formulier in op de contact pagina!

Contact met SEW