Visie en Missie

Visie

SEW Oil & Gas bv streeft naar het verwerven van contracten voor ontwerp,fabricage en installatie van hoogwaardige producten, afgestemd op de capaciteit van de onderneming. Een goede afstemming van werk,welzijn en veiligheid staan centraal in ons bedrijf.

Missie

SEW Oil & Gas bv wil het basisontwerp conform klantspecificaties fabriceren en installeren waarbij een hoge kwaliteit wordt gewaarborgd en veiligheid,milieu,welzijn,tijd en budget centraal staan.

Met een focus op openheid van zaken,vertrouwen,communicatie richt SEW Oil & Gas bv zich op het opbouwen van haar klantenrelaties. Wederzijds respect wordt nagestreefd wat moet leiden tot een win-win situatie en uiteindelijk moet resulteren in een voorgeschreven producent op de “short list”van de opdrachtgever.

Veiligheid

In de olie en gas industrie is “Safety First “ het motto, hiervoor worden alle middelen door de werkgever beschikbaar gesteld volgens het Arbo beleid. Met deze regels wil SEW Oil & Gas bv bereiken dat :

  • Veiligheid de hoogste prioriteit heeft.
  • Persoonlijk letsel wordt voorkomen.
  • Veiligheid van iedereen gewaarborgd is.
  • Er continue gestreefd wordt naar verbetering op het Arbo-beleid”
  • Materiële schade wordt voorkomen.

Gezondheid/Welzijn

Met een gezond verstand in een relatief kleine organisatie ons werk willen doen is het streven van SEW Oil & Gas bv. Gekenmerkt door de informele sfeer en korte lijnen voelen de werknemer en de klant zich hier al gauw prettig. De slogan “gezamenlijk gezond weer thuis” staat voorop.

Milieu

Het streven van SEW Oil & Gas bv is toonaangevend en een voorbeeld te willen zijn voor onze bedrijfstak. Preventieve maatregelen nemen wij tegen :

  • Overmatig energieverbruik
  • Geluidsoverlast
  • Gebruik /opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen
  • Vloeibare en vaste afvalstromen
  • Emissies naar de lucht
training1.jpg
training2.jpg
training3.jpg