Regelgedeelte gasinstallatie, plaatsing in betongebouw voor RMG Messtechnic GmbH

SEW Oil & Gas b.v. kan de volledige engineering en samenbouw van een gasdruk meet- en regelsysteem voor u verzorgen inclusief het plaatsen hiervan op de locatie. Foto (1) laat een regelgedeelte zien van een kleine hoge druk gasinstallatie welke SEW Oil & Gas b.v. op de locatie van de eindklant heeft geplaatst, op foto (2) is het geheel door SEW Oil & Gas b.v. in het betongebouw geplaatst waarna het is aangesloten op het bestaande leidingnet. De installatie bestaat uit een hoge druk inlaatgedeelte en een lage druk meetstraat welke gezamenlijk in één betongebouw zijn geplaatst. Elders is een lage druk verdeelstation geplaatst, welke het gas verdeeld naar de gasovens. Op het hoge druk station kunnen meerdere verdeelinstallaties worden geplaatst.

33p1foto1.jpeg
33p1foto2.jpeg