Kwaliteit

Ons kwaliteitsbeleid is gericht op een veilig en voor het milieu verantwoorde wijze uitvoeren van projecten. Ons veiligheid en kwaliteit managementsysteem (VKM) voldoet aan ISO 9001, VCA**, OHSAS 18001 en de PED 97/23/EG.
SEW is lid van de Koninklijke Metaalunie en hanteert haar leveringsvoorwaarden.

Waar nodig en van toepassing zijn onze producten voorzien van een CE-markering. Geen product verlaat onze productiefaciliteiten zonder eindinspectie waarbij uitvoerig wordt gecontroleerd op maatvoering, een goede werking en visuele aspecten.

De zorg voor veiligheid, arbeidsomstandigheden en welzijn van onze medewerkers en derden heeft een hoge prioriteit. SEW voldoet aan de (Arbo)wet en aan de geldende regelgeving voor het voorkomen van persoonlijke, materiële en milieuschade. Processen en producten worden voortdurend getoetst aan procesindicatoren en productspecificaties.

Ons kwaliteitssysteem is vastgelegd in een kwaliteitshandboek en gecertificeerd door Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) te Rotterdam. Het is gebaseerd op ISO 9001:2000 en voldoet aan het Assessment Certificate van First Point Assessment (FPAL). SEW Food & Process is VCA gecertificeerd (Veiligheids Certificaat Aannemersbedrijven) door LRQA volgens de regels van de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) en de Safety Checklist Contractors (SCC). Wij voldoen aan de OHSAS 18001:1999 (The Occupational Health & Safety Management System Requirements) en de Pressure Equipment Modules (PED module H en PED module D) van de Europese Unie, eveneens gecertificeerd door LRQA.

Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij SEW Food & Process