Projectmanagement

Een integrale aanpak en turn-key projecten zijn processen die SEW Food & Process aanspreken. Onze projectteams dragen zorg voor een op maat gesneden projectplan, waarin onderwerpen als planning, budget, communicatielijnen, kwaliteit, veiligheid en mogelijke risico’s zijn opgenomen. Altijd in overleg met de opdrachtgever en continu getoetst en bewaakt door de projectmanager en onze eigen kwaliteitafdeling ( QA/QC ).

Vakmensen uit verschillende disciplines werken gedurende het project nauw samen om de overeengekomen doelstellingen te realiseren. De afstemming tussen bijvoorbeeld de verschillende disciplines vergen niet alleen adviezen op maat, maar ook het overzicht en de ervaring van een deskundige projectmanager. Onze integrale aanpak waarborgt een effectieve en efficiënte projectorganisatie, waarin de geplande opleverdatum en het afgesproken budget vanaf het begin centraal staan.

Terugkoppeling vindt plaats middels vooraf afgesproken projectrapportages en vaste overlegstructuren en dragen zorg voor borging van de gezamenlijk opgezette projectdoelstelling.
Wijzigingen zijn door door de gebruikte geautomatiseerde kwaliteitssysteem voortdurend transparant. Aan begrippen als ‘achteraf aangedragen en onvoorziene meerkosten’ hebben wij net zo’n hekel als u.

Om een proces in gang te zetten en te houden waarbij continu verbetering onderdeel uitmaakt van de doelstelling is het noodzakelijk ieder project te evalueren. Hiervoor worden vaste evaluatieprocedures gebruikt, waarbij de betrokken disciplines worden uitgenodigd, met als doel de leermomenten vast te leggen en bruikbaar te maken voor toekomstige projecten. SEW Food & Process is van mening dat een project alleen succesvol is als na een gezamenlijke evaluatie met de opdrachtgever eenzelfde conclusie uitgesproken wordt.