Hijsjuk graviner container

 • Advies
 • Engineering
 • Ontwerp
 • PED / Lloyds
 • Prefabricage
 • Project management
Opdrachtgever NRG Petten
SEW opdrachtnummer 208414
Factsheet Factsheet

Ontwerp en fabricage van een kantelbaar hijsjuk ten behoeve van het eenvoudiger kunnen bedienen van een graviner container. Door toepassing in een nucleaire omgeving, het HFR bassin in de Hoge Flux Reactor te Petten, zijn specifieke eisen gesteld aan het ontwerp en uitvoering.

Omschrijving werkzaamheden:

 • Uitwerken van het ontwerp in 3D Solid Works;
 • Verzorgen van rekentechnisch ontwerp conform EN 13155
 • Toetsing door een Notified Body in het fabricage, test en inspectietraject;
 • Fabricage van het hijsjuk conform het goedgekeurde ontwerp;
 • Ontwerp en fabricage van een dummy container overeenkomstig de werkelijke container;
 • Beproeving van het hijsjuk;
 • Levering hijsmiddelen;
 • Het gehele juk is uitgevoerd in RVS316;
 • Ter voorkoming van contaminatie met nucleaire deeltjes is het hijsjuk gepolijst en elektrolytisch behandeld.
202a.jpg
201a.jpg